Menu

Horgászrend

Helyi horgászrend

Napijegyes horgászatra az a 14. életévét betöltött magyar állampolgár  jogosult, aki érvényes napijeggyel rendelkezik.
12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel horgászhat!
A tónál stégről lehet horgászni, minden stéghez fedett kiülő tartozik, főzőhely, játszótér és  ami a területen található szabadidős tevékenység, a napi jegy árában benne van! Csónak használata és a pergetés TILOS!
A tónál a horgászat nem engedélyköteles;
a szák használata kötelező;
a szákban csak az elvitelre szánt hal tartható;
a ponytmatrac használata és a kivett horog helyének fertőtlenítése kötelező! (Pontymartac a helyszínen bérelhető!)
Méretkorlátozás az Országos Horgászrend szerint!
Kérjük a horgászhelyek tisztántartását, a horgászat befejeztével a felhalmozott szemetet  összegyűjteni és azt a kihelyezett szemetesekbe szíveskedjen helyezni!

A MOHOSZ országos horgászrendje

Az Országos Horgászrend 2010. január 1-vel lépett hatályba.
A Magyar Országos Horgász Szövetség, a Megyei és Területi Horgász Szövetségek és Egyesületeik vízterületein és mindazon más vizeken, ahol ennek betartását előírják a következők a horgászat országos szabályai:
A MOHOSZ Országos Horgászrendjének célja: elősegíteni a horgászat céljának érvényesülését, sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a vízterületeken a szabadidő kulturált eltöltését, a természetben való egészséges kikapcsolódást, a természeti értékek, a vízi, a vízparti környezet megóvását.
A horgászatot törvények és egyéb jogszabályok szabályozzák.
A vizek különböző méretűek és adottságúak ezért a horgászközösségek, a vízhasznosítók a helyi viszonyoknak, adottságoknak megfelelően további részletességgel szabályozzák helyi horgászrendek keretén belül a horgászatot.
Az országos horgászrend a horgászközösség általános normáit és etikai szabályait rögzíti.
Fontos tudni, hogy a helyi horgászrendek a használható horgászkészségeket, az alkalmazott módszereket és fogható mennyiségeket, horgászat más feltételeit is szigorúbban szabályozhatják. A törvényi meghatározások szerinti méretkorlátozások megváltoztatása, enyhítése és tilalmi idők alóli szakmai indokok alapján történő – egy évre szóló – mentesség csak a halászati hatóság hozzájárulásával lehetséges.

A HORGÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

A horgászat szabályozásának szintjei:
Törvények (Országgyűlés)
Egyéb jogszabályok, rendeletek (minisztériumok, önkormányzatok)
Hatósági határozatok (pl. a halászati hatóság: a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal)
MOHOSZ Országos Horgászrendje
Helyi horgászrendek (az adott víz horgászati-halászati hasznosítója helyi szabályai)
Horgászetikai normák
Egyes fontosabb jogszabályok megjelölése:
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.);
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet (vhr.);
a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FVM-KTM együttes rendelet és ennek a 88/2009. (VII.17.) FVM-KvVM rendelet módosítása;
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény;
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
a szabad vízen (a jégen) való tartózkodás alapvető szabályairól 46/2001.(XII. 27.) BM rendelet
csónakok felszereltségéről és a vízi közlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet és melléklete a Hajózási Szabályzat;

Innen letölthető az Országos Horgászrend teljes szövege!